Kancelaria Notarialna 

Marcin Kalamat - Notariusz

Notariusz Częstochowa - Dąbrowskiego 21 lok. 7 (I piętro) - tel.: 34 310 40 79,  515 515 137 - e-mail: kancelaria@notariusz-kalamat.pl

DOKUMENTY DO SPRZEDAŻY DZIAŁKI / POLA (NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ)

                 

              W typowych sytuacjach, jeżeli stan prawny nieruchomości jest uregulowany, a wpisy w księdze wieczystej aktualne, do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej (czyli jak Państwo zwykle mawiacie: do sprzedaży pola, działki czy placu), potrzebne są:

> Dokumenty, które możecie Państwo mieć u siebie:

podstawa nabycia nieruchomości (np. akt notarialny obejmujący umowę, postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku) – najczęściej tylko do wglądu,

> Dokumenty wydawane przez STAROSTWO / URZĄD MIASTA w przypadku nieruchomości położonej na terenie miasta:

wypis z rejestru gruntów zawsze + wyrys z mapy ewidencyjnej w przypadku potrzeby odłączania działki czy działek do nowej księgi wieczystej (gdy nie wszystkie działki objęte księgą wieczystą są sprzedawane), przeznaczone do dokonywania wpisu w księdze wieczystej – wydawane w wydziale GEODEZJI

-  zaświadczenie, czy nieruchomość jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub  decyzją  przewidzianą w art. 19 ust 3 ustawy o lasach – wydawane w wydziale lub referacie lasów, ochrony przyrody lub innym (zależnie od starostwa / urzędu),

> Dokumenty wydawane przez URZĄD GMINY / URZĄD MIASTA:

- zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego wraz z informacją czy nieruchomość nie leży na terenie rewitalizacji / w specjalnej strefie rewitalizacji (informacja dot. rewitalizacji może być i często jest  na zaświadczeniu o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego, ale może być wydana jako odrębne zaświadczenie) – zwykle wydaje je wydział lub referat zajmujący się planowaniem przestrzennym.

                   Co istotne, nie potrzebujecie Państwo odpisu księgi wieczystej - nasza Kancelaria sama organizuje wydruk treści księgi lub jej odpis w dniu umowy.

> Dodatkowo:

- do zbycia nieruchomości nabytej w spadku, darowizną (po 2006 r.) lub w wyniku nieodpłatnego zniesienia współwłasności (po 2006 r.) czy też np. przez zasiedzenie - zaświadczenie Naczelnika właściwego URZĘDU SKARBOWEGO potwierdzające że podatek od spadków i darowizn z tytułu nabycia przedmiotu umowy został zapłacony / nie należał się (np. z powodu zwolnienia) / zobowiązanie przedawniło się. W zaświadczeniu dotyczącym spadku powinien być wymieniony przedmiot umowy – sprzedawana nieruchomość (chyba, że zobowiązanie się przedawniło – wówczas nie ma takiej potrzeby). Jeżeli zbywane są udziały kilku spadkobierców, zaswiadczenia powinny dotyczyć każdego z nich. Wydaje je URZĄD SKARBOWY właściwy wg miejsca położenia nieruchomości (chyba że w skład spadku wchodziły nieruchomości położne w zasięgu różnych urzędów skarbowych – wtedy wedle miejsca ostatniego pobytu spadkodawcy).

- przy nabyciu nieruchomości rolnej o pow. 0,3 ha lub większej przez rolnika indywidualnego w myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – komplet dokumentów wymagany przez tę ustawę (temat zostanie przybliżony w osobnym wątku),

                 Proszę mieć na uwadze, że powyższa lista ma charakter jedynie orientacyjny, ma na celu wstępne przedstawienie Państwu tego, jakie dokumenty zwykle są wymagane i nie uwzględnia wielu sytuacji mniej typowych. Przykładowo w przypadku podziału geodezyjnego nieruchomości, który nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej, potrzebna będzie ostateczna decyzja zatwierdzająca podział oraz mapa z projrktem podziału nieruchomości. O tym, czy dostarczono mi wszystkie dokumenty potrzebne do sporządzenia konkretnej umowy, decyduję zawsze dopiero po zapoznaniu się z tymi dokumentami.

Kontakt i dojazd

Notariusz Częstochowa

Kancelaria Notarialna Marcin Kalamat - Notariusz

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.30 - 17.00 

Adres:

ul. Dąbrowskiego 21 lok. 7 (I piętro), 42-202 Częstochowa

Telefony:

stacj. 34 310 40 79,   kom. 515 515 137

E-mail:   

kancelaria@notariusz-kalamat.pl

Dojazd:

Kancelaria mieści się w pierwszej kamienicy po prawej stronie ul. Dąbrowskiego - idąc lub jadąc od Al. Jana Pawła II do Al. NMP (ulica jest jednokierunkowa), zaraz za budynkami Sądu i Prokuratury, nieopodal przystanu autobusowego. 

INFORMACJA: na dziedzińcu budynku jest obszerny parking - dla klientów Kancelarii bezpłatny.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w Kancelarii Notarialnej 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

- administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa naszej Kancelarii jest Notariusz Marcin Kalamat, prowadzący Kancelarię Notarialną w Częstochowie, przy ulicy Dąbrowskiego 21 lok. 7,

- Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie oraz innych ustaw związanych z dokonywaniem czynności notarialnych,

- Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi;

- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub upływu 10 lat licząc od dnia dokonania czynności, na podstawie art. 90 §1 ustawy Prawo o notariacie;

- przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO,

- Państwa dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 

- mają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy,

- podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym  przy sporządzaniu czynności notarialnych - konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość dokonania czynności notarialnej,

- do czasu dokonania czynności notarialnej, z przyczyn związanych z Państwa indywidualną sytuacją, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych,

- w dowolnym momencie mają Państwo prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Polityka prywatności plików cookies

Pliki cookies - co to takiego? Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez stronę internetową na urządzeniu użytkownika (komputer, tablet, smartfon) poprzez przeglądarkę. Są one odczytywane lub modyfikowane podczas kolejnych wizyt i mogą zawierać podstawowe informacje o użytkowniku, jego indywidualnych ustawieniach wyglądu, działania strony czy też jakiekolwiek inne dane przydatne do lepszego funkcjonowania strony internetowej.

Pliki cookies używane przez tę stronę. W ramach niniejszego serwisu wykorzystywane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. pliki „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Do tworzenia statystyk służy narzędzie Google Analytics.

Plikami cookies można zarządzać.  Każda przeglądarka oferuje większą lub mniejszą możliwość przeglądania, usuwania, ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookies. Należy zapoznać się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce. Usunięcie aktualnych plików cookies może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności na stronie, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji strony internetowej.

- powrót na początek strony -