Kancelaria Notarialna 

Marcin Kalamat - Notariusz

Notariusz Częstochowa - Dąbrowskiego 21 lok. 7 (I piętro) - tel.: 34 310 40 79,  515 515 137 - e-mail: kancelaria@notariusz-kalamat.pl

Dokumenty do darowizny lokalu / mieszkania (w tym spółdzielczego własnościowego)

                 

            Na wstępie niezbędne jest ustalenie, czy chodzi o lokal stanowiący odrębną własność (taki lokal zawsze ma założoną księgę wieczystą), czy o spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (jeżeli nie było zakupione na kredyt hipoteczny, to zwykle nie ma założonej księgi wieczystej). Obie formy prawne występują niemal równie często, nie mają one zasadniczo wpływu na wartość rynkową lokalu, więc klienci często nie wiedzą dokładnie, jakie prawo im przysługuje. Ustalić to można zwykle na podstawie posiadanych przez klientów dokumentów - podstawy nabycia lokalu. Jeżeli podstawą tą jest:

            - przydział wydany przez spółdzielnię mieszkaniową, wówczas mamy do czynienia ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,

            - umowa ustanowienia odrębnej własności  (zawarta u notariusza z deweloperem, z gminą lub spółdzielnią) - mamy lokal stanowiący odrębną własność, 

            - umowa sprzedaży / darowizny - może dotyczyć kazdego z tych praw, ale wystarczy do niej zajrzeć, by się wszystkiego dowiedzieć,

            - spadek - należy ustalić zgodnie z powyższymi wytycznymi, na jakiej podstawie lokal nabył spadkodawca.

 

          W typowych sytuacjach, jeżeli stan prawny lokalu jest uregulowany, a wpisy w księdze wieczystej (lub informacje posiadane przez spółdzielnię mieszkaniową) aktualne, do darowizny (czyli jak Państwo często mawiacie - do przepisania) mieszkania lub innego lokalu potrzebne są:

- numer księgi wieczystej lokalu stanowiącegoi odrębną własność (w przypadku lokalu spółdzielczego własnościowego także - jeżeli księga ta została założona)

- w przypadku lokalu spółdzielczego własnościowego - aktualne zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające, komu prawo do lokalu przysługuje,

podstawa nabycia lokalu (np. akt notarialny, postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku).

 

                   Dodatkowo, do zbycia lokalu nabytego w spadku, darowizną (po 2006 r.) lub w wyniku nieodpłatnego zniesienia współwłasności (po 2006 r.) czy też np. przez zasiedzenie - zaświadczenie Naczelnika właściwego URZĘDU SKARBOWEGO potwierdzające że podatek od spadków i darowizn z tytułu nabycia przedmiotu umowy został zapłacony / nie należał się (np. z powodu zwolnienia) / zobowiązanie przedawniło się. W zaświadczeniu dotyczącym spadku powinien być wymieniony przedmiot umowy – sprzedawana nieruchomość (chyba, że zobowiązanie się przedawniło – wówczas nie ma takiej potrzeby). Jeżeli zbywane są udziały kilku spadkobierców, zaswiadczenia powinny dotyczyć każdego z nich. Wydaje je URZĄD SKARBOWY właściwy wg miejsca położenia lokalu (chyba że w skład spadku wchodziły nieruchomości położne w zasięgu różnych urzędów skarbowych – wtedy wedle miejsca ostatniego pobytu spadkodawcy).

                     Co istotne, nie potrzebujecie Państwo odpisu księgi wieczystej - nasza Kancelaria sama organizuje wydruk treści księgi lub jej odpis w dniu umowy.

               Proszę mieć na uwadze, że powyższa lista ma charakter jedynie orientacyjny, ma na celu wstępne przedstawienie Państwu tego, jakie dokumenty zwykle są wymagane i nie uwzględnia wielu sytuacji mniej typowych. O tym, czy dostarczono mi wszystkie dokumenty potrzebne do sporządzenia konkretnej umowy, decyduję zawsze dopiero po zapoznaniu się z tymi dokumentami.

Kontakt i dojazd

Notariusz Częstochowa

Kancelaria Notarialna Marcin Kalamat - Notariusz

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.30 - 17.00 

Adres:

ul. Dąbrowskiego 21 lok. 7 (I piętro), 42-202 Częstochowa

Telefony:

stacj. 34 310 40 79,   kom. 515 515 137

E-mail:   

kancelaria@notariusz-kalamat.pl

Dojazd:

Kancelaria mieści się w pierwszej kamienicy po prawej stronie ul. Dąbrowskiego - idąc lub jadąc od Al. Jana Pawła II do Al. NMP (ulica jest jednokierunkowa), zaraz za budynkami Sądu i Prokuratury, nieopodal przystanu autobusowego. 

INFORMACJA: na dziedzińcu budynku jest obszerny parking - dla klientów Kancelarii bezpłatny.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w Kancelarii Notarialnej 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

- administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa naszej Kancelarii jest Notariusz Marcin Kalamat, prowadzący Kancelarię Notarialną w Częstochowie, przy ulicy Dąbrowskiego 21 lok. 7,

- Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie oraz innych ustaw związanych z dokonywaniem czynności notarialnych,

- Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi;

- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub upływu 10 lat licząc od dnia dokonania czynności, na podstawie art. 90 §1 ustawy Prawo o notariacie;

- przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO,

- Państwa dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 

- mają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy,

- podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym  przy sporządzaniu czynności notarialnych - konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość dokonania czynności notarialnej,

- do czasu dokonania czynności notarialnej, z przyczyn związanych z Państwa indywidualną sytuacją, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych,

- w dowolnym momencie mają Państwo prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Polityka prywatności plików cookies

Pliki cookies - co to takiego? Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez stronę internetową na urządzeniu użytkownika (komputer, tablet, smartfon) poprzez przeglądarkę. Są one odczytywane lub modyfikowane podczas kolejnych wizyt i mogą zawierać podstawowe informacje o użytkowniku, jego indywidualnych ustawieniach wyglądu, działania strony czy też jakiekolwiek inne dane przydatne do lepszego funkcjonowania strony internetowej.

Pliki cookies używane przez tę stronę. W ramach niniejszego serwisu wykorzystywane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. pliki „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Do tworzenia statystyk służy narzędzie Google Analytics.

Plikami cookies można zarządzać.  Każda przeglądarka oferuje większą lub mniejszą możliwość przeglądania, usuwania, ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookies. Należy zapoznać się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce. Usunięcie aktualnych plików cookies może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności na stronie, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji strony internetowej.

- powrót na początek strony -