Kancelaria Notarialna 

Marcin Kalamat - Notariusz

Notariusz Częstochowa - Dąbrowskiego 21 lok. 7 (I piętro) - tel.: 34 310 40 79,  515 515 137 - e-mail: kancelaria@notariusz-kalamat.pl

Czy na akt notarialny trzeba się wcześniej umówić

                 Czynności w formie aktu notarialnego z reguły nie są dokonywane „od ręki”, gdyż akt taki musi zostać przygotowany. Zdarza się, że niektóre krótsze akty w rodzaju testamentu powołującego spadkobiercę do całości spadku, umowy majątkowej małżeńskiej czy niekiedy pełnomocnictwa, są przygotowywane i dokonywane na poczekaniu (jeżeli notariusz akurat nie jest w trakcie innej czynności lub nie przygotowuje się do niej). Zazwyczaj jednak przygotowanie aktu, wraz z analizą dokumentów i stanu faktycznego, a często również z oceną czynności pod kątem przepisów czy orzecznictwa, zajmuje kilka godzin, a przy czynnościach skomplikowanych i nietypowych nawet więcej. Wbrew spotykanym niekiedy opiniom, nie sprowadza się to do „podstawienia danych do wzoru”, bo każdy przypadek jest inny, przepisy są zmienne i coraz bardziej rozbudowane, a każdy notariusz ponosi pełną odpowiedzialność za sporządzane przez siebie akty notarialne.

                    Ze względu na powyższe, na czynności zawierane w formie aktu notarialnego umawiamy się zazwyczaj na konkretny termin, z wyprzedzeniem (zwykle kilkudniowym), po zgromadzeniu i dostarczeniu przez Państwa dokumentów. O tym czy i jakie dokumenty są do danego aktu potrzebne, dowiadujecie się Państwo na wstępie, zazwyczaj przy pierwszej rozmowie.

                      Nierzadko słyszę pytanie: czy wystarczy że przyjdę i podpiszę przygotowany wcześniej akt? Otóż nie wystarczy. Akt notarialny przed podpisaniem musi być odczytany przez notariusza lub przez inną osobę w jego obecności. Przy odczytaniu aktu notariusz powinien się przekonać, że osoby biorące udział w czynności dokładnie rozumieją treść oraz znaczenie aktu, a akt jest zgodny z ich wolą – stwierdzenie tego niekiedy nie jest łatwe. Jeżeli nie jestem w pełni przekonany, że treść jest rzeczywiście zrozumiała dla strony i zgodna z jej wolą, aktu nie mogę sporządzić.

                        Samo odczytanie i podpisanie aktu wraz z wydaniem jego wypisów nie trwa długo – w mojej Kancelarii, przy umowach dotyczących nieruchomości zwykle do godziny. Niekiedy dłużej, jeżeli strony w trakcie umowy negocjują i zmieniają jej zapisy, albo gdy mają wiele pytań. Przy krótkim akcie (jak umowa majątkowa małżeńska czy pełnomocnictwo), samo jego odczytanie i podpisanie zwykle nie przekracza kilkunastu minut – w takim przypadku więcej czasu trwa rozmowa z klientami, wyjaśnienie im znaczenia dokonywanej czynności i odpowiedzi na pytania.

Kontakt i dojazd

Notariusz Częstochowa

Kancelaria Notarialna Marcin Kalamat - Notariusz

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.30 - 17.00 

Adres:

ul. Dąbrowskiego 21 lok. 7 (I piętro), 42-202 Częstochowa

Telefony:

stacj. 34 310 40 79,   kom. 515 515 137

E-mail:   

kancelaria@notariusz-kalamat.pl

Dojazd:

Kancelaria mieści się w pierwszej kamienicy po prawej stronie ul. Dąbrowskiego - idąc lub jadąc od Al. Jana Pawła II do Al. NMP (ulica jest jednokierunkowa), zaraz za budynkami Sądu i Prokuratury, nieopodal przystanu autobusowego. 

INFORMACJA: na dziedzińcu budynku jest obszerny parking - dla klientów Kancelarii bezpłatny.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w Kancelarii Notarialnej 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

- administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa naszej Kancelarii jest Notariusz Marcin Kalamat, prowadzący Kancelarię Notarialną w Częstochowie, przy ulicy Dąbrowskiego 21 lok. 7,

- Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie oraz innych ustaw związanych z dokonywaniem czynności notarialnych,

- Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi;

- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub upływu 10 lat licząc od dnia dokonania czynności, na podstawie art. 90 §1 ustawy Prawo o notariacie;

- przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO,

- Państwa dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 

- mają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy,

- podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym  przy sporządzaniu czynności notarialnych - konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość dokonania czynności notarialnej,

- do czasu dokonania czynności notarialnej, z przyczyn związanych z Państwa indywidualną sytuacją, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych,

- w dowolnym momencie mają Państwo prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Polityka prywatności plików cookies

Pliki cookies - co to takiego? Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez stronę internetową na urządzeniu użytkownika (komputer, tablet, smartfon) poprzez przeglądarkę. Są one odczytywane lub modyfikowane podczas kolejnych wizyt i mogą zawierać podstawowe informacje o użytkowniku, jego indywidualnych ustawieniach wyglądu, działania strony czy też jakiekolwiek inne dane przydatne do lepszego funkcjonowania strony internetowej.

Pliki cookies używane przez tę stronę. W ramach niniejszego serwisu wykorzystywane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. pliki „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Do tworzenia statystyk służy narzędzie Google Analytics.

Plikami cookies można zarządzać.  Każda przeglądarka oferuje większą lub mniejszą możliwość przeglądania, usuwania, ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookies. Należy zapoznać się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce. Usunięcie aktualnych plików cookies może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności na stronie, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji strony internetowej.

- powrót na początek strony -