Kancelaria Notarialna 

Marcin Kalamat - Notariusz

Notariusz Częstochowa - Dąbrowskiego 21 lok. 7 (I piętro) - tel.: 34 310 40 79,  515 515 137 - e-mail: kancelaria@notariusz-kalamat.pl

Czy muszę zabrać dowód osobisty – stwierdzenie tożsamości

                 

              Przy dokonaniu czynności notarialnej (nie tylko aktu notarialnego), notariusz ma obowiązek stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności.

Jakie dokumenty potwierdzają tożsamość

                   Stwierdzenie tożsamości powinno nastąpić na podstawie prawem przewidzianych dokumentów, a dokumentami potwierdzającymi tożsamość, zgod-nie z polskimi przepisami są: dowód osobisty, paszport, a dla obywateli innych państw, poza ww. dokumentami wydanymi przez władze tych państw, również karta pobytu wydana przez polskie władze. Dokumentem tożsamości nie jest m.in. prawo jazdy czy legitymacja studencka, jednakże mogą one również okazać się przydatne, o czym niżej.

                    Dokument tożsamości musi być ważny, czyli termin, na jaki został on wydany, nie może być w dniu dokonania czynności przekroczony (zdarza się, że klient nie jest świadomy, że termin ważności jego dowodu czy paszportu już minął) i powinien zawierać aktualne dane. Zmiana danych zawartych w dowodzie osobistym (innych niż adres zameldowania, który od 2015 r., nie podlega już ujawnieniu w dowodzie) powoduje, iż dowód podlega unieważnieniu, które następuje po upływie 4 miesięcy od zajścia zmian, o ile wcześniej nie wydano nowego dowodu (zgodnie z art. 50 ustawy o dowodach osobistych). Jeżeli zmiana danych zawartych w dowodzie polega na zmianie nazwiska wskutek zawarcia związku małżeńskiego, a strona czynności nie ma jeszcze nowego dowodu (np. niezwłocznie złożyła wniosek o jego wydanie, ale jeszcze go nie uzyskała), notariusz może ustalić jej tożsamość na podstawie dotychczasowego dowodu (o ile nie został jeszcze unieważniony) wraz z odpisem skróconym aktu małżeństwa, który potwierdza zmianę nazwiska.

                    Ponadto, zawarte w dowodzie tożsamości zdjęcie powinno pozwalać zidentyfikować osobę, dla której dokument wydano. Zdarzają się przypadki, w których nie jest to łatwe – jeżeli od wykonania zdjęcia minął dłuższy czas, a wygląd tej osoby istotnie się zmienił (przy czym zmiana wizerunku twarzy posiadacza dowodu w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza również stanowi podstawę wydania nowego dowodu).

                    Również uszkodzenie dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza jest podstawą do wydania nowego dowodu. Niektóre rodzaje uszkodzeń dokumentu, nawet jeśli nie eliminują możliwości odczytania z nich danych posiadacza, mogą powodować, że dowód czy paszport przestają być dokumentem w formie przepisami przewidzianej. Przykładowo, według mnie nie jest już dokumentem tożsamości połamany dowód osobisty czy podarty paszport, nawet, jeżeli zostały następnie sklejone (taśmą, klejem – widywałem różne przypadki). Na podstawie takich przedmiotów nie stwierdzam tożsamości, mimo, że dane posiadacza fizycznie da się odczytać z tych dwóch lub więcej sklejonych części.

Stwierdzenie tożsamości bez ważnych dokumentów

                    W braku odpowiednich dokumentów, wedle przepisów Prawa o notariacie, notariusz również może stwierdzić tożsamość, ale powinien to uczynić „w sposób wyłączający wszelką wątpliwość co do określenia tożsamości osoby biorącej udział w czynności notarialnej”. Przepis ten zostawia spore pole do interpretacji i bywa stosowany różnie. Może mieć zastosowanie przykładowo, jeżeli w czynności bierze udział osoba notariuszowi znana osobiście na tyle, że nie widzi on potrzeby ustalania jej tożsamości w oparciu o dokumenty. Może być pomocny również, gdy na podstawie zdjęcia z dowodu czy paszportu trudno stanowczo stwierdzić tożsamość danej osoby - okazanie przez nią dodatkowo np. prawa jazdy czy innych dokumentów, pozwala niekiedy wyeliminować wątpliwości. Podobnie, gdy np. minął przewidziany w dowodzie termin jego ważności – zdarza się (nie jest to reguła), że w takiej sytuacji okazanie innego dokumentu, czy oświadczenia  innych stron czynności (w szczególności rodziny osoby, której dowód uległ „przeterminowaniu”) wyłączą wątpliwość co do określenia tożsamości tej osoby. Nie każdą jednak czynność notarialną można w ten sposób dokonać - w wielu wypadkach, notariusz na podstawie przepisów szczególnych jest zobowiązany zidentyfikować stronę czynności w oparciu o dokument tożsamości.

Kontakt i dojazd

Notariusz Częstochowa

Kancelaria Notarialna Marcin Kalamat - Notariusz

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.30 - 17.00 

Adres:

ul. Dąbrowskiego 21 lok. 7 (I piętro), 42-202 Częstochowa

Telefony:

stacj. 34 310 40 79,   kom. 515 515 137

E-mail:   

kancelaria@notariusz-kalamat.pl

Dojazd:

Kancelaria mieści się w pierwszej kamienicy po prawej stronie ul. Dąbrowskiego - idąc lub jadąc od Al. Jana Pawła II do Al. NMP (ulica jest jednokierunkowa), zaraz za budynkami Sądu i Prokuratury, nieopodal przystanu autobusowego. 

INFORMACJA: na dziedzińcu budynku jest obszerny parking - dla klientów Kancelarii bezpłatny.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w Kancelarii Notarialnej 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

- administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa naszej Kancelarii jest Notariusz Marcin Kalamat, prowadzący Kancelarię Notarialną w Częstochowie, przy ulicy Dąbrowskiego 21 lok. 7,

- Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie oraz innych ustaw związanych z dokonywaniem czynności notarialnych,

- Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi;

- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub upływu 10 lat licząc od dnia dokonania czynności, na podstawie art. 90 §1 ustawy Prawo o notariacie;

- przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO,

- Państwa dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 

- mają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy,

- podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym  przy sporządzaniu czynności notarialnych - konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość dokonania czynności notarialnej,

- do czasu dokonania czynności notarialnej, z przyczyn związanych z Państwa indywidualną sytuacją, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych,

- w dowolnym momencie mają Państwo prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Polityka prywatności plików cookies

Pliki cookies - co to takiego? Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez stronę internetową na urządzeniu użytkownika (komputer, tablet, smartfon) poprzez przeglądarkę. Są one odczytywane lub modyfikowane podczas kolejnych wizyt i mogą zawierać podstawowe informacje o użytkowniku, jego indywidualnych ustawieniach wyglądu, działania strony czy też jakiekolwiek inne dane przydatne do lepszego funkcjonowania strony internetowej.

Pliki cookies używane przez tę stronę. W ramach niniejszego serwisu wykorzystywane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. pliki „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Do tworzenia statystyk służy narzędzie Google Analytics.

Plikami cookies można zarządzać.  Każda przeglądarka oferuje większą lub mniejszą możliwość przeglądania, usuwania, ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookies. Należy zapoznać się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce. Usunięcie aktualnych plików cookies może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności na stronie, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji strony internetowej.

- powrót na początek strony -