Notariusz Częstochowa Marcin Kalamat

Notariusz Częstochowa

Szanowni Państwo

Prawdopodobnie chcecie Państwo wiedzieć, komu powierzycie swoje sprawy.  Ukończyłem stacjonarne studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w ramach stypendium studiowałem również we Francji, na Université d’Orléans. Z notariatem związany jestem nieprzerwanie od roku 2009, kiedy to podjąłem pracę w prężnie działającej krakowskiej kancelarii notarialnej. Od tego czasu odbyłem aplikację notarialną, zdałem egzamin notarialny, następnie kilka lat pracowałem na stanowisku zastępcy notarialnego w Krakowie. Wszystko to pozwoliło mi zdobyć odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tak istotne w tym odpowiedzialnym zawodzie. Po powołaniu przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza, prowadzę Kancelarię Notarialną w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 21 lok. 7, dokładając wszelkich starań, by powierzone mi obowiązki wykonywać jak najrzetelniej.

Serdecznie zapraszam.

Marcin Kalamat

Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach:  10.00 – 17.00

W innych godzinach lub w dni wolne od pracy – po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu.

INFORMACJA: na dziedzińcu budynku jest obszerny parking – dla klientów Kancelarii bezpłatny.

O Kancelarii

W Kancelarii, którą prowadzi notariusz w Częstochowie – Marcin Kalamat, możecie Państwo dokonać wszelkich czynności notarialnych przewidzianych ustawą Prawo o notariacie.

Notariusz wypełnia powierzone mu obowiązki zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy zawodowej oraz kierując się zasadami godności, honoru i uczciwości. Czynności dokonywane są ze starannością i dbałością o zabezpieczenie słusznych interesów stron.

Czynności, zwłaszcza wymagające formy aktu notarialnego, zasadniczo dokonywane są po wcześniejszym umówieniu terminu i dostarczeniu niezbędnych dokumentów (jakich – o tym wcześniej notariusz szczegółowo informuje). Poświadczenia (np. własnoręczności podpisu, zgodności kopii z okazanym dokumentem) mogą być dokonane na bieżąco wyłącznie w miarę możliwości i dostępnego czasu notariusza, stąd też zalecane jest wcześniejsze umówienie się.

Informacje i porady związane z czynnościami notarialnymi, udzielane są nieodpłatnie.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania

Przed dokonaniem czynności, a także w trakcie ich dokonywania, z Państwa strony zwykle pada wiele pytań – co mnie cieszy, gdyż powinniśmy być świadomi wagi podejmowanych działań i ich możliwych skutków prawnych, w tym podatkowych. Jeżeli pytania takie nie padają, zachęcam do ich zadawania, a kwestie istotne poruszam sam, gdyż jako notariusz mam obowiązek udzielać niezbędnych wyjaśnień. Wszelkich informacjii i porad związanych z czynnościami dokonywanymi w mojej Kancelarii udzielam oczywiście bezpłatnie.

W dziale, do którego kieruje poniższy przycisk, znajdziecie Państwo odpowiedzi na pytania, które słyszę najczęściej (przykładowo jakie dokumenty potrzebne są do zawarcia takiej czy innej umowy) oraz wyjaśnienia najczęstszych Państwa wątpliwości, z jakimi się spotykam w codziennej praktyce.