Kancelaria Notarialna 

Marcin Kalamat - Notariusz

Notariusz Częstochowa - Dąbrowskiego 21 lok. 7 (I piętro) - tel.: 34 310 40 79,  515 515 137 - e-mail: kancelaria@notariusz-kalamat.pl

 

W Kancelarii, którą prowadzi notariusz w Częstochowie - Marcin Kalamat, możecie Państwo dokonać wszelkich czynności notarialnych przewidzianych ustawą Prawo o notariacie.

Notariusz wypełnia powierzone mu obowiązki zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy zawodowej oraz kierując się zasadami godności, honoru i uczciwości. Czynności dokonywane są ze starannością i dbałością o zabezpieczenie słusznych interesów stron. 

Czynności, zwłaszcza wymagające formy aktu notarialnego, zasadniczo dokonywane są po wcześniejszym umówieniu terminu i dostarczeniu niezbędnych dokumentów (jakich - o tym wcześniej notariusz szczegółowo informuje). Poświadczenia (np. własnoręczności podpisu, zgodności kopii z okazanym dokumentem) mogą być dokonane na bieżąco wyłącznie w miarę możliwości i dostępnego czasu notariusza, stąd też zalecane jest wcześniejsze umówienie się. 

Informacje i porady związane z czynnościami notarialnymi, udzielane są nieodpłatnie.

 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach:  9.30 - 17.00

W innych godzinach lub w dni wolne od pracy - po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu.

INFORMACJA: na dziedzińcu budynku jest obszerny parking - dla klientów Kancelarii bezpłatny.

             Szanowni  Państwo

          Prawdopodobnie chcecie Państwo wiedzieć, komu powierzycie swoje sprawy.  Ukończyłem stacjonarne studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w ramach stypendium studiowałem również we Francji, na Université d'OrléansZ notariatem związany jestem nieprzerwanie od roku 2009, kiedy to podjąłem pracę w prężnie działającej krakowskiej kancelarii notarialnej. Od tego czasu odbyłem aplikację notarialną, zdałem egzamin notarialny, następnie kilka lat pracowałem na stanowisku zastępcy notarialnego w Krakowie. Wszystko to pozwoliło mi zdobyć odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tak istotne w tym odpowiedzialnym zawodzie. Po powołaniu przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza, prowadzę Kancelarię Notarialną w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 21 lok. 7, dokładając wszelkich starań, by powierzone mi obowiązki wykonywać jak najrzetelniej.

                                                                                       Serdecznie zapraszam.                  

                                                                                                                    Marcin Kalamat

Odpowiedzi na najczęstsze pytania

          Przed dokonaniem czynności, a także w trakcie ich dokonywania, z Państwa strony zwykle pada wiele pytań - co mnie cieszy, gdyż powinniśmy być świadomi wagi podejmowanych działań i ich możliwych skutków prawnych, w tym podatkowych. Jeżeli pytania takie nie padają, zachęcam do ich zadawania, a kwestie istotne poruszam sam, gdyż jako notariusz mam obowiązek udzielać niezbędnych wyjaśnień. Wszelkich informacjii i porad związanych z czynnościami dokonywanymi w mojej Kancelarii udzielam oczywiście bezpłatnie.

            W dziale, do którego kieruje poniższy przycisk, znajdziecie Państwo odpowiedzi na pytania, które słyszę najczęściej (przykładowo jakie dokumenty potrzebne są do zawarcia takiej czy innej umowy) oraz wyjaśnienia najczęstszych Państwa wątpliwości, z jakimi się spotykam w codziennej praktyce. 

                 Ponadto, poniżej widnieją linki do często używanych przeze mnie stron (np. wyszukiwarki ksiąg wieczystych) oraz aktów prawnych.

Kontakt i dojazd

Notariusz Częstochowa

Kancelaria Notarialna Marcin Kalamat - Notariusz

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.30 - 17.00 

Adres:

ul. Dąbrowskiego 21 lok. 7 (I piętro), 42-202 Częstochowa

Telefony:

stacj. 34 310 40 79,   kom. 515 515 137

E-mail:   

kancelaria@notariusz-kalamat.pl

Dojazd:

Kancelaria mieści się w pierwszej kamienicy po prawej stronie ul. Dąbrowskiego - idąc lub jadąc od Al. Jana Pawła II do Al. NMP (ulica jest jednokierunkowa), zaraz za budynkami Sądu i Prokuratury, nieopodal przystanu autobusowego. 

INFORMACJA: na dziedzińcu budynku jest obszerny parking - dla klientów Kancelarii bezpłatny.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w Kancelarii Notarialnej 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

- administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa naszej Kancelarii jest Notariusz Marcin Kalamat, prowadzący Kancelarię Notarialną w Częstochowie, przy ulicy Dąbrowskiego 21 lok. 7,

- Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie oraz innych ustaw związanych z dokonywaniem czynności notarialnych,

- Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi;

- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub upływu 10 lat licząc od dnia dokonania czynności, na podstawie art. 90 §1 ustawy Prawo o notariacie;

- przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO,

- Państwa dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 

- mają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy,

- podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym  przy sporządzaniu czynności notarialnych - konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość dokonania czynności notarialnej,

- do czasu dokonania czynności notarialnej, z przyczyn związanych z Państwa indywidualną sytuacją, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych,

- w dowolnym momencie mają Państwo prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Polityka prywatności plików cookies

Pliki cookies - co to takiego? Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez stronę internetową na urządzeniu użytkownika (komputer, tablet, smartfon) poprzez przeglądarkę. Są one odczytywane lub modyfikowane podczas kolejnych wizyt i mogą zawierać podstawowe informacje o użytkowniku, jego indywidualnych ustawieniach wyglądu, działania strony czy też jakiekolwiek inne dane przydatne do lepszego funkcjonowania strony internetowej.

Pliki cookies używane przez tę stronę. W ramach niniejszego serwisu wykorzystywane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. pliki „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Do tworzenia statystyk służy narzędzie Google Analytics.

Plikami cookies można zarządzać.  Każda przeglądarka oferuje większą lub mniejszą możliwość przeglądania, usuwania, ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookies. Należy zapoznać się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce. Usunięcie aktualnych plików cookies może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności na stronie, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji strony internetowej.

- powrót na początek strony -